Q22. Khuda Ke Darbar Mein Nabi Ka Kya Martaba Hain Aur Jo Kisi Nabi Ki Izzat Na Karen Woh Kaun Hain ?

Q22. Khuda Ke Darbar Mein Nabi Ka Kya Martaba Hain Aur Jo Kisi Nabi Ki Izzat Na Karen Woh Kaun Hain ?

Ans. Tamam Amibiya E Karam Alahi Mursalam Ko Khuda Ki Bargah Mein Bardi Izzat Aur Wajahat Hasil Hain, Ambiya E Karam Alahi Mursalam Tamam Makhlooq Se Afzaal Aur Aala Hote Hain, Farishton Mein Bhi Inke Martabe Ka Koi Nahi Aur Barde Se Barda Waali Bhi Inke Barabar Nahi Ho Sakta. Tamam Amibiya E Karam Ki Taazeem Har Musalman Per Farz Hain Balke Tamam Dusre Faraiz Se Bardh Kar Hain. Jo Shakhs Kisi Nabi Ke Shaan Mein Koi Touheen Aamaiz Baat Kahe Woh Kaafir Hain.

2 Comments
  1. Faria khero July 4, 2013 Reply
    • Sana Khan July 4, 2013 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *