Tabahi Murda Dili Me Hai

Malik Bin Deenar (Rehmatullahi Alaihi) Kehte Hai Ke Jab May Ne Aap (Khwaja Imam Hassan Basri Rehmatullahi Alaihi) Se Pucha Ke Logao Ki Tabahi Kis Cheez Me Poshida Hai?

Farmaya Ke Murdah Dili Me Hai – May Ne Pucha Ke Murdah Dili Ka Kya Mafhoom Hai?

Farmaya Ke Duniya Ki Janib Raqbat Ho Jana.

(Tazkiratul Awliya Safa 21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *