Lazzat-e-Deedar Rasool’ALLAH

Sahaba Akram Ko Aap Ke Deedar Ki Aisi Lazzat Naseeb Hoti Ke Wo Aap Ke Deedar Me Apni Aakhao Ko Jhapakna Bhi Pasand Na Karte.

Imam Tibrani Ne Umm’Al’Momineen Hazrat Ayesha Radiallahu Anha Ke Hawale Se Eak Sahabi Ke Bare Me Ye Riwayat Naqal Ki Hai Jise Padh Kar Insaan Jhoom Uthta Hai.
Wo Mehboob-e-Khuda Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ke Pur’Anwar Chehreh Aqdas Ko Is Tarha Dekh Raha Tha Ke Aakh Bhi Na Jhapkata.

Nabi Kareem Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Is Ki Ye Halat Dekh Kar Farmaya (Mere Ghulam) Is Tarah Dekhne Ki Kya Wajhe Hai.

Is Ne Arz Ki, Ya Rasool’Allah Mere Maa Baap Aap Per Qurban Ho Aap Ke Khubsurat Chehre Aqdas Ki Zyarat Se Lutf Andoz Aur Lazzat Hasil Kar Raha Hoon.

(Tarjuman Asna Jild 1, Safa 365 Ba’Hawale Tibrani, Malumaat-e-Sahaba 216)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *