Husband and Wife allowed to make love in Ramadan? | Quran

husband-and-wife-muslim

Rozon Ki Raaton Main Tumhare Liye Apni Aurton Ke Paas Jaana Jaaiz Kar Dia Gaya Hai Woh Tumahari Poshaak Hain Aur Tum Un Ki Poshaak Ho Khuda Ko Malom Hai Ke Tum Un Ke Paas Jaane Se Apne Haq Main Khiyanat Karte The So Us Ne Tum Par Meherbaani Ki Aur Tumhare Harkaat Se Darguzar ( Excuse ) Farmaayee. Husband and Wife

Ab Tum Ko Ikhtiyaar Hai Ke Un Se Haq E Zojiyat Karo. Aur Khuda Ne Joh Cheez Tumhare Liye Likh Rakhi Hai Yaani Aulad Us Ko Khuda Se Talab Karo Aur Khao Piyo Yahan Tak Ke Subh Ki Safaid Dhaari Raat Ki Siyah Dhaari Se Agar Nazar Aane Lage. Phir Roza Rakh Kar Raat Tak Poora Karo Aur Jab Tum Masjidon Main Aitkaaf Baithe Ho Toh Un Se (Bive Se) Door Raho.

Yeh Khuda Ki Hadain Hain.un Ke Paas Na Jana .isi Tarha Khuda Apni Aayatain Lougon Ke Samjahne Ke Liye Khol Khol Kar Bayaan Farmata Hai Taa-ake Woh Parhaiz Gaar Banain.

Reference: Quran : Surah E Baqra : Ayaat No. 187