•» RAHEM WA SHAFAQAT «•

Khuda Ki Makhlooq Insaan Ho Ya Janwar Agar Wo Raham Ke Layeq Ho To In Per Rahem Karna Aur In Ke Sath Maherbani Wa Shafaqat Ka Sulook Aur Bartao Karna – Ye Insaan Ki Bahetreen Khaslat, Aur Aala Darje Ki Khabil Tareef Aadat Hai – Aur Duniya Me Is Per Be Had Sawaab Milta Hai.

•» HADEES «•

Tarjuma: Rahem Karne Walao Per Rahmaan Rahem Farmata Hai – Aye Logo! Tum Zameen Walao Per Rahem Kare, To Aasmaan Wala Tum Per Rahem Farmayega.

(Mishakaat Jild 2, Safa 423, Mujtabae’e)

***Karo Maherbaani Tum Ahle Zameen Per***
***Khuda Maherbaan Hoga Arsh-e-Baree Per***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *