Wazeh Shariyat Archive

Wazeh Shariyat – Hadees

Riwayat Hai Hazrat Jaber Se Wo Huzoor Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Se Rawi Jab Huzoor Ki Khidmat Me Hazrat Umar (Radiallahu Anhu) Aaye Farmaya Ke Hum Yahood Ki Kuch Batein Sunte Hai Jo Hame Bhali Lagti Hai Kya …