Gaur-O-Fikr Archive

Gaur-O-Fikr – Hadees

Janab-A-Hasan Rehmatullah Alaihi Ka Qaul Hain Ki, Ek Lamhe Ka Gaur-O-Fikr Raat Bhar Ki Ibadat Se Behter Hain! Hazrat-A-Fuzail Ka Qaul Hain Ki Gaur-O-Fikr Ek Aayina Hain Jo Tujhe Teri Nekiyan Aur Burayiyan Dikhata Hain! …