Meher Archive

Maher, Mangni Aur Rukhsati

Question: (1) Nikah Mein Aurat Ki Marzi Key Khilaf Meher Mukarrar Karna Or Mard Ka Apni Mali Hasiat Key Mukabley Mein Kam Meher Mukarrar Karna Indal Shar’a Jaiz Hey? (2) Mangni Ke Baad Nikah Mein …