Khauf e Khuda Archive

Khauf e Khuda

Hazrat Malik Bin Deenar (Rehmatullahi Alaihi) Ka Bayan Hai Ke Jab Aap إياك نعبد و اياك نستعين Qiraat Karte To Muztarb Ho Kar Roone Lage Aur Farmate Ke Agar Ye Ayat Qur’an Ki Na Hoti …