Hadith Archive

Ba-Hayaa Aurat – Hadees

Hiqayat: Huzoor (Sallallahu Ta’aala Alaihi Wasallam) Ke Zamane Me Ek Jaahil Aurat Badi Badh-Zubaan Thi! Mardon Se Ladti-Zhagadti Rehti Aur Bahoat Be-Hayayi Ki Baatain Kiya Karti Thi! Ek Roz Huzoor (Sallallahu Ta’aala Alaihi Wasallam) Ke …

Namaz Ki Pabandi – Hadees

Riwayat Hai Hazrat Baridah Se Farmate Hai Farmaya Rasool’Allah Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Ke Wo Muaydah Jo Hamare Aur In Ke Darmiyan Hai Wo Namaz Hai To Jis Ne Ise Chod Diya Yaqeenan Kufr Kiya. (Ahmed, Tirmizi, …