Azaab Archive

Azaab e Qabr – Hadees

Riwayat Hai Hazrat Ayesha (Radiallahu Anha) Se Ke Eak Yahoodi Aurat In Ki Khidmat Me Hazir Hui Aur Is Ne Azaab-e-Khabar Ka Zikar Kiya Aur Aap Se Arz Kiya Allah Tumhe Azaab-e-Khabar Se Bachaye. Tab …