Zara Si Takleef Par Bhi Azar O Sawab

Hazrat Aaisha Radi Allahu Anha Farmati Hai K Maine Rasoolallah Sallallahu Alaihe Wasallam Ko Ye Farmate Hue Suna, Jis Musalman Ko Koi Kanta Chubhe Ya Kam Darje Ki Koi Takleef Wa Cheez Lag Jaye To Uske Badle Uska Ek Darja Buland Kar Diya Jata Hai Aur Ek Gunah Muaf Kar Diya Jata Hai.
[ Sahih Muslim, Hadees No. 6728 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *