Surah e Mulk, Surah e Ikhlas – Hadith

Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Ki Quran Me 30 Aayato Ki Ek Surah Hai Aur Wah Aadmi Ke Liye Safa’at Karegi Yaha Tak Ki Uski Magfirat Ho Jayegi Wah Surah Mulk Hai.
Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Ki Surah Ikhlas Tihaai Quran Maajid Ke Barabar Hai Aur Surah Kaaferun Chouthai Quran Ke Barabar Hai Aur Yeh Bhi Irshad Farmaya Ki Jo Aadmi Sote Waqt Bistar Par Daai Karwat Letkar 100 Baar Surah Ikhlas Padhe Qayamat Ke Din Allah Usse Farmayega Ki Aye Mere Bande! Apni Daai Taraf Jannat Me Chale Jaa.

[ Tirmizi Shareef : 2-113 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *