SAJDAH SAHU KA BAYAN

•» SAJDAH SAHU KA BAYAN «•

Jo Cheezein Namaz Me Wajib Hai Agar In Me Se Koi Wajib Bhool Se Chot Jaye To Is Ki Kami Ko Puri Karne Ke Liye Sajdah Sahu Wajib Hai.

Aur Is Ka Tariqa Ye Hai Ke Namaz Ke Akhir Me Al’Tahiyat Padhne Ke Baad Dahini Taraf Salam Phairne Ke Baad Do Sajdah Kare Aur Phir Al’Tahiyat Aur Durood Shareef Aur Dua Padh Kar Dono Taraf Salam Phair De.

(Durre Mukhtar Jild 1, Safa 494)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *