Sadqe Karne Ki Fazilat

•» HADEES «•

Hazrat Anas Radiallahu Anhu Ka Bayan Hai Ke Rasool’Allah Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Farmaya Ke Jab “ALLAH” Tala Ne Zameen Ko Payda Farmaya To Wo Hilne Lagi To “ALLAH” Tala Ne Pahadao Ko Payda Kiya Aur Zameen Ko Pahadao Ke Sahare Per Thehra Diya.

Ye Dekh Kar Farishtao Ko Pahadao Ki Taqat Per Bada Tajjub Hua – Aur Inho Ne Arz Kiya Ke Aye Parwardigar! Kiya Teri Makhlooq Me Pahadao Se Bhi Badh Kar Taqatwar Koi Cheez Hai? To Allah Tala Ne irshad Farmaya Ke Haan – LOHA.
To Farishtao Ne Kaha Ke Kiya Teri Makhlooq Me LOHE Se Bhi Badh Kar Taqatwar Koi Cheez Hai? To Farmaya Ke Haan – AAG (FIRE).

To Farishtao Ne Pucha Ke Kiya Aag Se Bhi Badh Kar Taqat Rakhne Wali Koi Cheez Hai? To Allah Tala Ne Farmaya Ke Haan – PAANI

Phir Farishtao Ne Sawal Kiya Ke Teri Makhlooq Me Paani Se Bhi Zyadah Taqatwar Koi Cheez Hai? To Irshaad Farmaya Ke Haan – HAWA

Ye Sun Kar Farishtao Ne Daryaft Kiya Ke Kiya Tere Makhlooq Me Hawa Se Bhi Zyadah Taqatwar Koi Cheez Hai? To Irshaad Hua Haan – Ibne Aadam Apne Daine Hath Se Sadqa De Aur Bayne Hath Se Chupae – Matlab Ye hai Ke Is Qadar Chupa Kar Sadqa De Ke Daine Hath Se Sadqa De Aur Bayen Hath Ko Bhi Khabar Na Ho.

Sadqa Pahaad, Loha, Aag, Paani, Hawa Tamaam Cheezao Se Badh Kar Taqatwar Hai.

(Mishkaat, Jild 1, Safa 170, Jannati Zewar 233,234)

Leave a Reply

Your email address will not be published.