Qur’an Ki Tilawat Ka Sawab – Ahadees

•» QUR’AN KI TILAWAT KA SAWAB «•

•» HADEES «•

Jis Ne Qur’an Majeed Padha Aur Is Ko Yaad Kar Liya Aur Is Ne Qur’an Ke Halal Kiye Hue Ko Halal Samjha – Aur Haram Kiye Hue Ko Haram Jana To Wo Apne Ghar Walao Me Se Aise 10 Aadmiyao Ki Shafa’at Karega Jin Ke Liye Jahannum Wajib Ho Chuka Tha.

(Tirmizi, Jild 2, Safa 114)

•» HADEES «•

Huzoor Anwar Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Farmaya Jis Ke Seene Me Kuch Bhi Qur’an Nahi Hai Wo Viraane Aur Ujaad Makan Ke Misl Hai.

(Tirmizi, Jild 2, Safa 115)

Leave a Reply

Your email address will not be published.