Nafs Ki Sarkashi – HAZRAT HASAN BASRI (Rehmatullahi Alaihi)

HAZRAT HASAN BASRI (Rehmatullahi Alaihi) Ne Farmaya Ke Nafs Se Zyadah Duniya Me Koi Shay Sarkash Nahi.

Aur Agar Tum Ye Dekhna Chahte Ho Ke Tumhare Baad Duniya Ki Kya Kayfiyat Hogi To Ye Dekh Lo Ke Dusre Logao Ke Jaane Ke Baad Kya No’eyat Rahi.

(Tazkiratul Awliya Safa 26)

Leave a Reply

Your email address will not be published.