Hadees – Yahudiyao Ka Huzoor Ki Nabuwat Per Yaqeen Rakhna

•» HADEES “YAHUDIYAO KA HUZOOR KI NABUWAT PER YAQEEN RAKHNA” «•
****************************************************************************************

Riwayat Hai Hazrat Safwan Ibne As’aal Se Farmate Hai Ke Yahudi Apne Sathi Se Bola Ke Mujhe Inn Nabi Ke Pass Le Chal – Sathi Bola Ke Inhe Nabi Na Kaho Agar Wo Sunlenge To Inn Ki 4 Aakhein Hojayengi – Phir Wo Dono Huzoor Ki Khidmat Me Hazir Hue Aur Inho Ne Khuli Nishaniyao Ke Bare Me Pucha,

Nabi Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Farmaya Ke Kisi Cheez Ko Allah Ka Shareek Na Thehrao, Na Choori Karo Na Zina Karo, Na Na’Haq Kisi Mohtaram Jaan Ko Qatal Karo, Na Kisi Be’Khasoor Ko Hakim Ke Pass Le’Jao Taake Ise Qatal Karde, Aur Na Jaadu Karo, Na Sood Khao, Na Paak Daman Ko Zinah Ka Bohtan Lagao, Na Jihad Ke Din Bhaagne Ke Liye Peet Phero,

Aur Aye Yahudiyo ‘Tum Per Khususan Ye Bhi Lazim Hai Ke Hafte Ke Bare Me Had Se Na Bado.

Raawi Farmate Hai Ke Tab In Dono Ne Huzoor Ke Hath Pao Chuhe Aur Bole Ke Hum Gawah Hai Ke Aap Sache Nabi Hai, Huzoor Ne Farmaya Phir Tumhe Meri Pairwi Se Kaunsi Cheez Rokti Hai – Wo Bole Ke Dawood Alaihis’Salam Ne Rab Se Dua Ki Thi Ke In Ki Aulad Me Nabuwat Hai – Hame Darr Hai Ke Agar Hum Aap Ki Pairwi Karle To Hum Ko Yahoodi Maar Dalenge.

(Tirmizi, Abu’Dawood Wa Nisai, Miratul Manaji Jild 1, Safa 82,83)

One Response
  1. Sarfraz ahmaed June 1, 2013 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *