Farishte Jummatul Mubarak Ke Roz – Bukhari – Hadees

Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Jab Jumatul Mubarak Ka Roz Hota Hai Toh Masjid Ke Har Darwaze Par Farishte Aajate Hai Or Likhte Hai Ke Sab Se Pehle Koun Aaya, Phir Koun, Jab Imam (Manbar Par) Baith Jata Hai Toh Ye Bhi Kitaabe (Diary) Bandh Karke Zikr Ilahi Sunne Andar Jaate Hai.
[ Bukhari, Jild : 2, Page : 227 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *