Darood Shareef on Friday (Jumma) – Hadees

Rasool Allah Salallalahu Alaihi Wasalam Ne Farmaya, Jumma (Friday) Ke Din Mujh Par Ba Kasrat Darood Padha Karo Kiyon K Us Din Farishte Hazir Hote Hai Jo Shaks Bhi Mujh Par Darood Padhta Hai Us Ki Awaz Mujh Tak Pahunchti Hai, Khawa Woh Kahi Bhi Ho, Hum (sahabi) Ne Arz Kiya, Aap Ki Wafat K Baad Bhi? Aap Ne Farmaya Wafat Ke Baad Bhi Beshak Allah Taala Ne Anbiya K Azsaam (jism) Khane Ko Zamin Par Haraam Kar Diya Hai. [ Sharah Sahih Muslim, Jild : 1, Page : 750 ]

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *