Buri Adat'en – Hassad (Jealousy)

Kisi Ko Khata Peeta Ya Phalta Phoolta Asoodah Haal Dekh Kar Dil Jalana Aur Is ki Naematao Ke Zawal Ki Tamanna Karna – Is Kharab Jazbe Ka Naam “HASAD” Hai.

Ye Bahut Hi Khabees Aadat Aur Nihayat Hi Buri Bala Aur Gunah-e-Azeem Hai,

Hasad Karne Wale Ki Saari Zindagi Jalan Aur Ghutan Ki Aag Me Jalti Rehti Hai – Aur Ise Chain Aur Sukoon Naseeb Nahi Hota,

Allah Tala Ne Qur’an Majeed Me Apne Pyaare Rasool Sallallahu’Tala’Alaihi’Wa’Sallam Ko Hukm Diya Hai Ke Hasad Karne Wale Ke Hasad Se Aap Khuda Ki Panah Mangte Raho Aur Rasool’Allah Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Farmaya Ke Hasad Nekiyao Ko Is Tarah Kha Jata Hai, Jis Tarah Aag Lakdi Ko Kha Leti Hai.

(Ahya’a Ul’Uloom Jild 3, Safa 187 Masri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *