Azmat Aur Buzurgi Ka Raaz

Shaikh Mohammad Qaed Al’Awani Alaihi Al’Rehmatullah Bayan Karte Hai Ke May Ne Aap (Shaikh Abdul Khader Jilani Rehmatullahi Alaihi) Se Eak Dafa Kai Batein Puchi Aur Un Me Se Aap Ki Buzurgi Aur Azmat Ke Daromadar Ke Mutalluq Bhi Pucha – To Aap Ne Irshad Farmaya.

“Sachai Meri Shaan Wa Shaukat Aur Azmat Ka Daromadaar Hai” – May Ne Kabhi Jhoot Nahi Bola – Hatta Ke Maktab Me Padne Ke Dauran Bhi Kabhi Kadab (Jhoot) Bayani Se Kaam Nahi Liya.

(Khalaed Al’Jawahar Safa 8, Seerat-e-Ghous-e-Paak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *