Allah Wa Rasool Ki Mohabbat Mein Duniyawi Ayesh Ko Qurban Kar Dena

Sahaba Is Kaynaat Me is Qadar Sache Muhib The Ke Inho Ne ALLAH Tala Aur Is Ke Rasool Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ki Mohabbat Me Duniya Ke Har Qism Ke Aaraam Ayesh Ko Qur’ban Kar Diya Tha.

Shaher Madina Me Avvali Muballag Islam Hazrat Mazab Bin Ameer Radiallahu Anhu Apne Daur Ke Azeem Nazo Naemat Me Palne Wale Naujawan The Lakin Inho Ne Islam Ki Khatir Is Ayesh Wa Aaram Ko Tark Kardiya.

Hazrat Omar Radiallahu Anhu Se Jab Rasool’Allah Sallallahu Alaihi’Wa’Sallam Ne Hai Ke Jab Rasool’Allaah Ne Inhe Dekha Phata Hua Libas Pahena Hai To Aap Ne Farmaya:

Is Shaksiyat Ko Dekho Jis Ka Dil “ALLAH” Tala Ne Noor Se Munavar Farmaya Diya Hai May Ne Ise Makke Me Is Qadar Nazo Naemat Me Dekha Tha Ke Is Ke Liye 200 Dirham Ka Libas Tayyar Kiya Jata Tha.

Allah Tala Ki Mohabbat Aur Is Ke Rasool Ki Mohabbat Ne ise Is Haal Me Kar Diya Hai.

(Al’Targeeb Jild 3, Safa 395)

Leave a Reply

Your email address will not be published.