•» NAMAZ-E-TAHYAAT AL’WUZU «•

•» NAMAZ-E-TAHYAAT AL’WUZU «•

Muslim Shareef Ki Hadees Me Hai Ke Huzoor Nabi Kareem Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam Ne Farmaya Ke :

Jo Shaqs Achi Tarah Wuzu Kare Aur Zahir Wa Batin Ke Sath Mutawajje Ho Kar 2 Rakat (Namaz-e-Tahyaat Al’Wuzu) Padhe Is Ke Liye Jannat Wajib Ho Jati Hai.

(Dar Al’Mukhtar Jild 1, Safa 458, Jannati Zewar 206)

Leave a Reply

Your email address will not be published.