•» Buri Aadatein – Gussa «•

Harr Mard Aurat Per Lazim Hai Ke Buri Khaslatao Aur Kharab Aadatao Se Apne Aapko Aur Apne Ahal-Wa-Ayaal Ko Bachae Rakhe Aur Naek Khaslate Aur Achi Aadatao Ko Khud Bhi Ikhtiyar Kare Aur Apne Sub Mutalliqeen Ko Is Per Kaar Bandh Hone Ki Intehai Takeed Kare.

•» GUSSA «•

Be Muhaal Aur Be Maoqe Baat Baat Per Ba’kasrat Gusse Karna, Ye Bahut Kharaab Aadat Hai, Kabhi Gusse Ki Jalahat Me Khuda Ki Na’shukri, Aur Kufr Ka Kalime Bakne Lagta Hai.

•» HADEES «•

Eak Shaks Bargah Nabuwat Me Hazir Hua, Aur Arz Kiya Ke Ya Rasool’Allah Sallallahu’Alaihi’Wa’Sallam! Mujhe Kisi Amal Ka Hukm Dijiye, Magar Bahut Hi Thoda Ho, To Aap Ne Irshaad Farmaya Ke “Gussa Mat Kar” Is Ne Kaha Ke Kuch Aur Irshaad Farmae – To Aap Ne Phir Yehi Farmaya Ke “Gussa Mat Kar” Ye Bukhari Shareef Ki Hadees Hai.
(Mishkaat Jild 2, Safa 433, & Ahya Al’Uloom Jild 3, Safa 165 Al’Masri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *