Aqaid Archive

Jinn (Jinnat)

Allah Ne Kuch Makhlooq Ko Aag Se Paida Farma Kar Unko Yeh Takat Di Hai Ke Woh Jo Chahen Shakal Ikhtiyaar Kar Len. Is Makhlooq Ka Naam Jinn Hain. Yeh Bhi Humko Dekhai Nahi Dete. …

Farishte

1) Khuda Ki Touhid Aur Uske Rasool’on Per Emaan Lane Ke Saat Saat Farishton Ke Wajood Per Bhi Emaan Lana Zarooriyat’e Deen Mein Se Hain. Farishto Ke Wujood Ka Inkaar Krna Kufr Hain. (الفتاوی الرضویۃ …

Asmani Kitaab'en

1) Allah Ne Jitney Sahife Aur Kitaabe Asmaan Se Naazil Farmai Hain Sab Haq Hain Aur Sab Allah Ka Kalam Hain, In Kitaabon Mein Jo Kuch Irshad E Khudawandi Hua Sab Per Emaan Lana Aur …

Aalam e Barzakh

Defination: Marne Ke Baad Aur Qayamat Se Pehle Duniya Aur Aakhirat Ke Darmiyan Ek Aur Aalam Hain. Jisko Aalam E Barzakh Kehte Hain . (پ۱۸،المؤمنون:100/ شرح الصدور،باب مقر الأرواح،ص۲۳۶) Tamam Insaano Aur Jinn’on Ko Marne …

Nabowat Wa Risaalat

1) Allah Ne Apne Bandon Ki Hidayat Ke Liye Bahot Se Paighambaro Ko Duniya Men Bheja. Yeh Sab Paighambar Tamam Gunaho Se Paak Hain. (المسامرۃ بشرح المسایرۃ ، الکلام علی العصمۃ ، ص۲۲۷) • Aur …